Opetus

Käytämme toiminnassamme sekä Montessori- että Reggio Emilia -pedagogiikkaa, sillä uskomme ja luotamme lapsen kykyihin ja taitoihin, omiin oivalluksiin, näkemyksiin ja ideoihin. Molemmat varhaiskasvatuksen suuntaukset antavat välineitä ja taitoja lapsille oivaltaa itse jokapäiväisessä elämässä.

Montessoripedagogiikan kautta kannustamme lasta mahdollisimman vapaaseen ja luonnonmukaiseen kehitykseen sekä yksilöityyn opetukseen. Lasta kannustetaan juuri omien edellytystensä mukaisesti kunakin kehityskautena. Lapsi tulee aktiiviseksi ja tietoiseksi itsestään yksilönä omaehtoisesti motivoidun toiminnan kautta.

Projektimaisen Reggio Emilia -työskentelyn kautta lasta kannustetaan luovuuteen ja tutkimiseen. Lasta kannustetaan käyttämään elämän kaikkia satoja kieliä, kuten iloa, leikkiä, osallistumista, oppimista ja tunteita.

Montessoripedagogiikan lapsen mittapuun työvälineistö ja Reggio Emilia -pedagogiikan luovuuden painottaminen ovat mainio, toisiaan tukeva yhdistelmä lapsen taitojen esiintuomiseen ja kehittymiseen. Luotamme siihen, että lapsi pystyy kehittämään itseään oikeanlaisessa ympäristössä ja omien kiinnostustensa motivoimana. Haluamme ymmärtää lasta ja tukea häntä oppimisen ja kasvun tiellä. Toivomme, että jokainen lapsi saisi vahvat siivet, jotka kantavat häntä elämän oivaltavalla tutkimusmatkalla.

Päiväkodissa tutustutaan myös englannin kieleen kielisuihkun avulla.