Opetus

Uskomme ja luotamme lapsen omiin kykyihin ja taitoihin, näkemyksiin ja ideoihin. Siksi käytämme toiminnassamme sekä Montessori- että Reggio Emilia -pedagogiikkaa, ja tutustumme englannin kieleen kielisuihkumenetelmän avulla.
Nämä varhaiskasvatuksen suuntaukset antavat lapselle välineitä ja taitoja oivaltaa itse asioita arjessa.

Montessoripedagogiikan ja -välineistön avulla tuemme lapsen vapaata ja luonnonmukaista kehitystä. Lasta kannustetaan eteenpäin sen mukaan, mikä kehityskausi hänellä on menossa. Lapsi tulee tietoiseksi itsestään yksilönä omaehtoisen toiminnan ja omien kiinnostuksensa kohteiden kautta.

Projektipainotteisessa Reggio Emilia -työskentelyssä lasta kannustetaan luovuuteen ja ympäristön tutkimiseen. Lasta opetetaan käyttämään ”elämän kaikkia satoja kieliä”, kuten leikkiä, oppimista, osallisuutta ja tunnetaitoja itsensä ja maailman havainnointiin.

Lapsen mittapuulle sopiva, lapsen mielikuvitusta aktivoiva montessorityövälineistö ja reggioemilialainen uteliaisuuden ja luovuuden painottaminen ovat tasapainoinen, toisiaan tukeva yhdistelmä lapsen taitojen esiintuomisessa ja kehittymisessä.

Haluamme ymmärtää lasta ja tukea häntä oppimisen ja kasvun tiellä. Toivomme, että jokainen lapsi saisi vahvat siivet, jotka kantaisivat häntä elämän tutkimusmatkalla täynnä oivalluksia.