Montessoripedagogiikka

Lapsen herkkyyskaudet

Montessoripedagogiikka perustuu italialaisen pedagogin, lääketieteen ja kirurgian tohtorin Maria Montessorin (1870­-1952) luomaan metodiin. Montessori painotti lapsuusvuosien tärkeyttä ihmisen kehityksessä. Hän huomasi, ettei oppiminen ole sattumanvaraista, vaan lapsella on herkkyyskausia, jolloin tiettyjen asioiden ja toimintojen oppiminen tapahtuu erityisen helposti leikin ja ilon kautta.

Montessori mainitsi mm. seuraavia herkkyyskausia alle kouluikäisellä lapsella:

aistien kehittyminen; lapsi jäsentää ympäristöään eri aistiensa avulla
liikekoordinaation kehitys; lapsi oppii kehonsa toimintaa ja hallintaa
järjestyksen herkkyyskausi; päivärutiinit ja järjestys ympäristössä ovat tärkeitä
kielellinen kehitys; lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan
sosiaalisen käyttäytymisen herkkyyskausi; lapsen mielenkiinto on kohdistunut kodin, koulun ja oman yhteisön tapoihin

Pientä pyykkäystä

Välineistö ja niiden avulla oppiminen

Montessorimenetelmän keskeinen osa on kokoelma erilaisia leikkisiä oppimisvälineitä ja -esineitä. Maria Montessori kehitti tarpeiston tarkkailtuaan lapsen asteittaista kehitystä.

Montessorivälineistön perusajatus on se, että lapsi tarkastelee yhtä asiaa kerrallaan ja keskittyy siihen. Lempeänväristen ja selkeämuotoisten esineiden avulla lapsi oppii tekemällä itse. Välineet tukevat lapsen kutakin herkkyyskautta ja niiden avulla lapsi pystyy toimimaan oman kehitystahtinsa mukaisesti.
Välineet etenevät yksinkertaisesta vaikeampaan ja ne ryhmitellään aiheittain: äidinkieli, matematiikka, kulttuuri, käytännön työt ja aistien kehittäminen. Oppimisen kohde rajataan selkeästi. Samalla lapsi johdatetaan eteenpäin ymmärtämään asia aina astetta vaikeammalla tasolla.
Päiväkodissamme leikimme montessorivälineillä joka aamupäivä. Niitä on tarjolla monipuolisesti helpoimmasta vaikeampaan. Lasten keskinäistä kilpailua pyritään välttämään ja sen vuoksi jokaista välinettä on vain yksi kappale.

Päiväkotimme tilat ja paikat on järjestelty siten, että lasten on helppo hahmottaa ne ja toimia niissä. Näin lapsi tuntee luottamusta ympäristöönsä, jossa viettää aikaansa. Autamme tälläkin tavoin lasta omatoimisuuteen. Ja kun lapselle annetaan vastuuta, hän oppii arvostamaan itseään ja kunnioittamaan toisia ihmisiä.

Lue lisää montessoripedagogiikasta Suomen Montessoriliiton ja Helsingin Montessoriyhdistyksen sivuilta ja montessoriopetuksesta Vantaan kaupungin sivuilta.

Säveltestausta

Dominopeliä väreillä