Reggio Emilia -pedagogiikka

Reggio Emilia -pedagogiikka pohjautuu filosofiaan, jonka mukaan sekä aikuiset että lapset ovat oman elämänsä parhaimpia tuntijoita. Ihmiselle ei tule sanella valmiita asioita ylhäältä päin, vaan jokainen löytää oman ainutlaatuisuutensa leikkimällä, oppimalla, tutkimalla ja tuntemalla. Ihmisten erilaisuutta ja moninaisuutta kunnioitetaan, kaikki ovat tasa-arvoisia keskenään ja jokainen saa olla osallinen yhteisön toiminnassa niin halutessaan.

Reggio Emilia -pedagogiikka perustuu italialaisen Loris Malaguzzin (1920 – 1994) kehittämään kasvatusmenetelmään. Menetelmä on syntynyt Pohjois-Italiassa Reggio Emilia -nimisessä kaupungissa.

Värjätty jää sulaa värikkääksi vedeksi.


Ympäristön havainnointi ja projektityöskentely

Jos montessorimenetelmän perustana on kokoelma erilaisia leikkisiä oppimisvälineitä ja -esineitä, on reggiolaisuudelle ominaista projektityöskentely. Sen tärkein työtapa on asioiden ja ilmiöiden tutkiminen ja tutkimuskohteiden tallentaminen kuvaamalla, piirtämällä ja kirjoittamalla. Lapset tutkivat ilmiöitä suunnitelmallisesti, samalla leikkien. Tutkittu ja tallennettu kokonaisuus on lopuksi kaikkien nähtävissä, esimerkiksi päiväkodin seinällä ja kevätnäyttelyssä.

Omakuvaa tekemässä

Päiväkoti Emiliassa lähdemme usein liikkeelle lasten omien kiinnostuksien kohteiden pohjalta. Esimerkiksi dinosaurusprojekti laajeni lapsia innostavan dinosauruskirjan lukemisen kautta Heurekan dinosaurusnäyttelyssä käyntiin ja erilaisten hirmuliskojen ominaisuuksien tutkimiseen ja hahmojen piirtämiseen.

Dokumentoinnin avulla lapset voivat tarkastella oman kasvamisensa polkuja. Sen avulla päiväkodin aikuiset voivat jäsentää omaa toimintaansa sekä suunnitella uutta. Sen avulla vanhemmat ja lasten lähipiirit ovat mukana lastensa kasvussa. Dokumentoinnin avulla myös päiväkotia ympäröivät yhteisöt ja yhteiskunta pääsevät lähemmäksi tämän päivän lapsuutta. Päiväkodin toiminta tehdään tällä tavoin kaikille näkyväksi ja pohdittavaksi.

Loris Malaguzzin runo Lapsella on sata kieltä

Lue lisää Suomen Reggio Emilia -yhdistyksen sivuilta ja kansainvälisen Reggio Children -keskuksen sivuilta (englanniksi / italiaksi).

Kevätnäyttelyssä on paljon tutkittavaa.