Reggio Emilia -pedagogiikka

Reggio Emilia -pedagogiikka perustuu italialaisen Loris Malaguzzin (1920 – 1994) kehittämään kasvatusmenetelmään. Menetelmä on syntynyt Pohjois-Italiassa Reggio Emilia -nimisessä kaupungissa. Filosofia pohjautuu yhteisön arvoihin, joita ovat lasten ja aikuisten oikeus olla oman elämänsä tärkeitä toimijoita, subjektius, moninaisuuden kunnioitus, demokratia ja osallisuus, oppiminen, leikki, ilo ja tunteet – elämän kaikki sadat kielet.

Pedagoginen dokumentointi

Reggiolaisuudelle ominaista on projektityöskentely ja sen tärkein työväline on pedagoginen dokumentointi ja tutkiminen. Dokumentoinnin avulla päiväkodit ja koulut tehdään kaikille näkyviksi toimijoiksi ja kaikkien reflektion ja suunnittelun pohjaksi. Sen avulla lapset voivat seurata oman kasvamisensa polkuja; sen avulla koulun aikuiset voivat reflektoida omaa toimintaansa ja omaa kasvuaan sekä suunnitella uutta; sen avulla vanhemmat ovat mukana lastensa kasvamisessa; sen avulla ympäröivä yhteisö ja yhteiskunta ja kaikki vierailijat pääsevät lähemmäksi tämän päivän lapsuutta ja sen avulla he voivat reflektoida omaa työtään ja toimintaansa.

Aurinkokuntamme -projekti, osa 1

 

Aurinkokuntamme -projekti, osa 2

Aurinkokuntamme -projekti, osa 2

 

Aurinkokuntamme -projekti, osa 3

Aurinkokuntamme -projekti, osa 3

 

Aurinkokuntamme- projekti, osa 4

Lue lisää Reggio Emilia -pedagogiikasta täältä (suomeksi) ja tästä (englanniksi/italiaksi).

Loris Malaguzzin runo Lapsella on sata kieltä

”Lapsi
on tehty sadasta.
Lapsella on
sata kieltä
sata kättä
sata ajatusta
sata tapaa pohtia
leikkiä ja puhua
sata aina sata
tapaa kuunnella
ihastella rakastaa
sata iloa
laulaa ja ymmärtää
sata maailmaa
valloittaa
sata maailmaa
tutkia
sata maailmaa
uneksia.
Lapsella on
sata kieltä
(ja taas sata sata sata)
mutta häneltä ryöstetään niistä yhdeksänkymmentäyhdeksän.
Koulu ja kulttuuri
erottavat lapsen pään muusta kehosta.
Lapselle sanotaan:
ajattele ilman käsiä
toimi ilman päätä
kuuntele, äläkä puhu
ymmärrä ilman iloa
rakasta ja ihmettele
vain pääsiäisenä ja jouluna.
Lapselle kerrotaan:
löydä jo valmis maailma
ja sadasta
häneltä ryöstetään yhdeksänkymmentäyhdeksän.
Lapselle kerrotaan:
työ ja leikki
todellisuus ja mielikuvitus
tiede ja kuvittelu
taivas ja maa
järki ja tunne
ovat asioita
jotka eivät kuulu yhteen.
Niin lapselle kerrotaan
ettei sataa ole.
Mutta lapsi sanoo:
En usko. Sata on.”

Suomentanut Liisa Puurula