Englannin kielen kielisuihku

Kielisuihku on kielikylvyn kevyempi muoto, jossa ominaista on laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien oppiminen suihkukielellä.

Tutustuessaan jo varhaisessa vaiheessa vieraaseen kieleen lapset saavat hyvät valmiudet kielten oppimiseen. Lisäksi tämä auttaa heitä käsittämään muiden kielten ja kulttuurien sekä erilaisten ihmisten olemassaolon. Ryhmän toiminnan yhtenä tavoitteena on uteliaisuuden ja ennakkoluulottoman asenteen syntyminen eri kieliä ja kulttuureja kohtaan. Toiveena on lapsen ilmaisurohkeuden kehittyminen, myös vieraalla kielellä.

Varhaisessa kielisuihkussa uuteen kieleen tutustutaan, sekä sitä omaksutaan huomaamattomasti, kuin itsestään. Kannustamme lapsia käyttämään englannin kieltä, unohtamatta kuitenkaan oman äidinkielen merkitystä. Oppiakseen vieraan kielen, lapsen tulisi hallita oma äidinkielensä mahdollisimman hyvin, koska se on perustana vieraan kielen oppimiselle.