Englannin kielen kielisuihku

Kielisuihkussa opetellaan lauluja, leikkejä, loruja ja jokapäiväisiä lausahduksia englannin kielellä. Kielisuihku on kielikylvyn kevyempi muoto, jossa tutustutaan uuteen kieleen ja omaksutaan sitä leikkien ja lorutellen, vähän kuin itsestään.

Päiväkoti Emiliassa pidämme kielisuihkutuokion yleensä joka aamupiirin aikaan, säännöllisesti kaikille ryhmille. Lapset opettelevat yhdessä mm. värejä, numeroita, eläinten nimiä ja kehon osia englanniksi.

Kun lapset tutustuvat jo varhaisessa vaiheessa eri kieliin, he saavat hyvät perusvalmiudet kielten oppimiseen. Kannustamme lapsia käyttämään englantia, unohtamatta oman äidinkielen merkitystä. Oppiakseen vieraan kielen, lapsen tulisi hallita äidinkieli mahdollisimman hyvin. Se on perustana kielten oppimiselle.

Kielisuihkutoiminta auttaa lapsia ymmärtämään myös sen, että on olemassa muita kieliä oman koti- tai tarhakielen lisäksi, erilaisia kulttuureja ja ihmisiä. Kielisuihkutoiminnan yhtenä tavoitteena onkin uteliaisuuden ja ennakkoluulottoman asenteen kehittäminen ympäristöä kohtaan. Toiveena on myös lapsen ilmaisurohkeuden kehittyminen, sekä omalla että vieraalla kielellä.

Lue täältä lisää kielisuihkusta (perusopetuksessa).

Teapot, apples and bananas